Walleyn työ kestävän kehityksen eteen

Verkkokauppaan liittyy erilaisia kestävyyshaasteita. Näitä ovat esimerkiksi kuljetuksiin ja palautuksiin liittyvät ilmastokysymykset sekä taloudelliseen kestävyyteen liittyvät seikat, kuten yhteiskunnan ylivelkaantumisen torjuminen. Verkkokaupan toimijana Walley haluaa osaltaan lisätä tietoisuutta ympäristöllisestä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme käymään jatkuvaa vuoropuhelua alan kollegoiden, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa siitä, miten voimme yhdessä edistää kestävää tulevaisuutta.

Walley on Norion Bank AB:n brändi, jonka tavoitteena on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita mitattavissa olevalla tavalla vuoteen 2030 mennessä. Haluamme myös edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle kahdessa asteessa. Haluamme lisätä rahoitustoimintamme myönteisiä vaikutuksia ja vähentää kielteisiä vaikutuksia.

Norion Bank AB:n ammattitaito, sitoutuneisuus ja välittäminen antavat asiakkaille mahdollisuuden kehittyä edelleen. Haluamme rakentaa tulevaisuutta ja edistää kestävää kehitystä yhdessä.

Lue lisää Collectorin kestävästä kehityksestä